Award voor beste klachtenmanagement


In 2006 heeft het Gouden Oor Platform het initiatief genomen om elke twee jaar de organisatie te verkiezen met het beste klachtenmanagement. Met deze verkiezing wil het Platform niet alleen bijdragen aan meer bewustwording voor professionalisering van klachtenmanagement, maar ook de aandacht vestigen op best practises om van te leren.


In 2007 sleepte MCB Nederland de eerste Gouden Oor Award in de wacht; ING Bank en KPN ontvingen als runners up een Gouden Oorkonde. In 2009 mocht ABN Amro de Gouden Oor Award in ontvangst nemen en was er een Gouden Oorkonde voor Friesland Foods Domo. In 2011 ontving Robeco Direct de Gouden Oor Award; Brabant Water, TNT Post en Zorgverzekeraar Univé-VGZ-IZA-Trias ontvingen als runners up een Gouden OorKonde..


De selectie van de genomineerden vindt plaats aan de hand van de Gouden Oor-applicatie waarmee de werking van klachtenmanagement en best practices binnen de organisatie worden geïnventariseerd. Organisaties die op grond van hun applicatie kansrijk zijn worden door de jury bezocht. De jury bestaat uit Prof. dr. ir. Kees Ahaus, hoogleraar kwaliteitsmanagement aan de Rijksuniversiteit Groningen, directeur TNO management consultants en bestuurder van het Platform; Hein Dekker, lead auditor Vedas Quality Certification, Eric de Haan, voorzitter Stichting IKM 3000, directeur Seven Nederland en bestuurder van het Platform en Prof. dr. Fred Langerak, hoogleraar Innovation, Technology Entrepreneurship & Marketing aan de Technische Universiteit Eindhoven.Meer informatie: www.goudenoor.nlintegraal klachtenmanagement